Art Basel Hong Kong - Solo Exhibition of Li Huayi

23 - 25 March 2017